Einde “Bedankt voor de bloemen” 

Paus bedankt Team Paul Deckers en vraagt om applaus!

Al jarenlang een prachtige traditie

Nederlandse bloemen bij de Paasmis in Rome zijn al jaren een feit. En net als zijn voorgangers Johannes Paulus II en Benedictus XVI wenst Paus Franciscus I na het ‘Urbi et Orbi’ alle medewerkers een zalig Pasen en bedankt hij hen persoonlijk voor de prachtige bloemen op het Sint Pietersplein.

De Paus spreekt zowel de Paaszegen als de dankzegging uit in het Italiaans, en journalisten wereldwijd vertalen de hele toespraak integraal in alle talen. Meer dan 1 miljard mensen zien de bloemenzee uit Nederland en horen de dankzegging. Voor het Nederlandse team van Paul Deckers is dit geweldig. In 2018 riep de Paus zelfs op tot applaus voor de bloemen!

Sinds 1988

Paul Deckers ging in 1988 voor het eerst naar Rome voor de versiering van het plein en het balkon van de Paus voor de Paasmis. Eerst als arrangeur in het team van Charles Van der Voort uit Leiden.

In 2015 volgde hij Van der Voort op als hoofd arrangeur en projectleider van de bloemversiering op het Sint Pietersplein. Paul Deckers gebruikt ieder jaar een nieuwe bloem als ‘eyecatcher’ in het project.

Voorbereiding

Voor men aan de slag gaat in Vaticaanstad zijn er maanden van voorbereiding. Al het materiaal, met uitzondering van de graszoden, wordt uit Nederland meegenomen.

Bloembollen worden opgekweekt, in koelcellen bewaard en enkele dagen voor vertrek weer in de kassen gezet, zodat alles tegelijkertijd bloeit. Omdat er in Rome zelf weinig tijd is, zijn deze nauwgezette voorbereidingen noodzakelijk. Het transport #bloemenvoordepaus vertrekt op dinsdag voor de Pasen naar Rome. De Bisschop van Rotterdam zegent traditioneel de bloemen voor een ‘behouden vaart’.

Het is een groot transport, denk aan zo’n 30 ton plantmateriaal: bolbloemen, losse bloemen, struiken en zelfs metershoge bomen.

In Rome

Ieder jaar vertrekken 25 medewerkers naar Rome om op Witte Donderdag en Goede Vrijdag de bloemenarrangementen te maken. Paaszaterdag worden de versieringen op het Sint Pietersplein aangebracht.

In alle vroegte vindt op Paaszondag de afwerking plaats en de laatste controle. Na de mis blijft de beplanting nog een aantal dagen staan. Daarna ruimen de medewerkers van de Vaticaan-tuinen alles op. Alle planten worden in de tuinen van het Vaticaan geplant en de bloemen gaan naar ziekenhuizen, verpleeghuizen en kerken.

Pauselijke onderscheiding

Voor Paul Deckers is dit inmiddels de derde Paus waarvoor de versieringen gemaakt worden. Sinds 1988 is hij lid van het team dat de bloemenzee ontwerpt en uitvoert.

In 2015 werd Paul hoofd arrangeur/projectleider van het Rome project. In datzelfde jaar ontving Paul Deckers van Paus Franciscus ook de Pauselijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ voor zijn verdienste.

Paul: ‘Het is ieder jaar opnieuw een gigantisch mooie en eervolle opdracht. En dan in 2015 een Pauselijke onderscheiding door Paus Franciscus I voor mijn jarenlange inzet bij de bloemversieringen in Rome én hoofd arrangeur worden. Een kroon op mijn werk! ‘

In 2022 stopte Paul Deckers als Hoofd arrangeur / Projectleider van de Bloemversiering Sint Pietersplein. Er was onvoldoende financiële ondersteuning voor zijn plan. “Stoppen op je hoogtepunt is ook een hoogtepunt!” aldus Paul Deckers.

Meer Foto’s